Reglement

01  We vertrekken steeds aan het gemeentehuis op het kerkplein, stipt op het aangegeven uur.
02 We vertrekken in groep en trachten ook steeds in groep aan te komen aan de Bosuil, aan de container op de parking.(clublokaal).
03 Rij met maximum twee naast elkaar, uiterst rechts van de weg en zoveel als mogelijk op het fietspad. We dienen hierin het goede voorbeeld te geven!!!
Bij minder dan 15 deelnemers zijn we verplicht het fietspad te nemen!!! In Nederland steeds verplicht fietspad te nemen!!!
04 Eerbiedig de verkeersregels en wees voorzichtig!!!
05 De bestuursleden (Plessers Pierre, Vandormael Dominique ) zijn de baankapiteins.
06 Respecteer de richtlijnen van de baankapiteins!!!
07 De groepsverzekering die de club afsluit met "De Vlaamse Wielrijdersbond" is een verzekering burgelijke aansprakelijkheid, voor de ongevallen waarvoor ZIJ aansprakelijk zou kunnen gesteld worden uit hoofde van schade veroorzaakt door een ongeval aan derden. Het is de leden bijgevolg aangeraden zelf een persoonlijke ongevallenverzekering af te sluiten, voor ongevallen veroorzaakt aan derden, waarvoor ZIJ ZELF aansprakelijk zouden kunnen gesteld worden.
De organisatie (de club en haar bestuursleden) is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
08 Ieder lid wordt verplicht steeds de officiële clubkledij en een valhelm te dragen tijdens de fietsuitstappen georganiseerd door WTC Allemaal op de fiets van Sint-Huibrchts-Lille. Denk aan uw veiligheid en ook aan deze van de leden.
 09 Bij regen wordt er niet vertrokken!!
Het bestuur neemt vooral bij de lange dagtrippen juist voor het aangegeven vertrekuur een beslissing tot vertrek, uitstael of afgelasting!!!
Bij niet vertrek mogen de eventuele vrijwilligers rijden, maar de rit telt niet mee voor het totaal aantal ritten
10  Wij wensen u allen veel, aangenaam en vooral een veilig fietsgenot